Waarschijnlijk heb je al weleens horen vertellen over het algoritme van Google. In dit algoritme zit de precieze werking van de bekende zoekmachine vervat. Wat het exact inhoudt en op welke manier het verband houdt met de vindbaarheid van een website, is echter minder duidelijk.

 Wat is een algoritme?

Om dat befaamde algoritme te kunnen doorgronden, is het belangrijk te weten wat die term precies betekent. Dat kan erg makkelijk worden uitgelegd. Een algoritme is namelijk een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd einddoel leidt. Google werkt op basis van ongeveer 250 algoritmes, er is dus niet ‘één’ algoritme. Van een 150-tal is de werking bekend. Het zijn deze algoritmes die bepalen welke plek jouw website toegekend krijgt bij het oplijsten van de zoekresultaten. Geregeld krijgt deze verzameling algoritmes een update. Het gaat daarbij niet om een handmatige, maar een wiskundige update.

 Google Panda

panda Deze update van ‘het’ algoritme van Google werd gelanceerd in februari 2011 en kreeg de benaming ‘Google Panda’. Strikt genomen ging het in dit geval wel om een handmatige update, vermits hij van tevoren was aangekondigd. De update had als doel om de manipulatie van zoekmachines te vermijden. Voortaan kon, dankzij die update, de kwaliteit van content worden bepaald. Dat gebeurde op basis van volgende kenmerken:

  • duplicate content
  • Originaliteit
  • Toegevoegde waarde

Google ‘straft’ sindsdien pagina’s van een mindere kwaliteit af door deze lager in de zoekresultaten weer te geven. Kort na Google Panda publiceerde de befaamde zoekmachine een interessant artikel dat handelde over deze update. In feite ging het om een handleiding waarin tips werden gegeven om de kwaliteit van jouw website te verbeteren. https://googlewebmastercentral.blogspot.be/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality.html

Google Penguin

penguin   Op 24 april 2012 werd via de Google Webmaster Central Blog ‘Google Penguin’ aangekondigd. Na deze update ging Google vooral rekening houden met de links die naar jouw website leiden. Sites met backlinks van een hoge kwaliteit kregen voortaan een hoge autoriteit. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de over-optimalisatie van pagina’s op jouw website. Webmasters hebben immers de neiging om keywords te vaak te gebruiken. Daarom ging Google voortaan niet meer beoordelen op basis van kwantiteit, maar kwaliteit voorop stellen. Sindsdien stimuleert Google het gebruik van synoniemen. De uitdaging voor marketeers daarna was om hun inkomende links te beoordelen en “slechte” links te verwijderen. Want anders doen ze uw site meer schade dan voordeel. Wat moet je doen wanneer websites van lage kwaliteit naar jouw website blijven linken? Laat Google dit weten via deze tool: https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1. Wij hebben in het verleden ook al over de komst van deze tool geschreven.

Google Hummingbird

Untitled

‘Google Hummingbird’, zo heet de meest recente update van het algoritme van Google. Die werd gelanceerd in augustus 2013. Dankzij dit algoritme zouden zoekvragen voortaan een meer direct antwoord moeten opleveren. Google wil op deze manier een ‘menselijkere’ interactie met de gebruiker creeëren. Google Hummingbird doet namelijk een poging om verbanden te leggen, conversaties te begrijpen en complexe vragen te beantwoorden. Wie zijn website wenst te optimaliseren, zal met deze update meer rekening moeten houden. Bv.: ‘bakker in de buurt’ Google begrijpt dankzij de Hummingbird-update dat je als gebruiker op zoek bent naar een bakker in de buurt van de locatie waar je je bevindt. Elke Google update heeft een grote impact op de positionering van je website. Er zijn in het verleden gevallen geweest waarbij goed presterende websites vele plaatsen verliezen door deze updates. Het is dus zeer cruciaal om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en je website zo snel mogelijk bij te sturen bij een verandering aan het algoritme.

Nog vragen over het algoritme van Google? Contacteer de SEO-experts van iValue.

Romina Battaglia
Bericht van

Romina Battaglia

Project Manager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *