Research & analyse

Marketing persona en customer journey

Het opstellen van persona's

Persona’s en klantprofielen

Naar je merk - en alle bijbehorende aspecten - kijken zoals je klanten dat doen: dat is de boodschap. Een persona kan daarbij helpen. Het is een representatie van een bepaald type klant of een bepaalde cluster binnen je doelgroep. Zo’n groep klanten vertoont in grote lijnen gelijkaardig gedrag, wordt gemotiveerd door dezelfde dingen, streeft dezelfde doelen na of kent grotendeels dezelfde noden.

Bij iValue bouwen we persona’s met behulp van verschillende onderzoeksmethodes. We verzamelen eerst alle kennis over jullie doelgroepen tijdens een interne workshop, daarna gaan we rechtstreeks met de gebruikers van je merk in dialoog. Demografische kenmerken en andere data zijn interessant, maar er gaat niks boven luisteren naar wat je doelgroep concreet vertelt: het levert alleszins de beste inzichten op. Als je ze combineert met harde data, kun je persona’s bouwen die de emotionele triggers en behoeftes erachter blootleggen. Lees: de drijfveren en beweegredenen van je gebruikers. Het ‘waarom’, dus. 

Customer journey-mapping

Met een customer journey leggen we het pad bloot dat mensen afleggen wanneer ze in aanraking komen met je merk. We gaan daarbij dieper in op hun ervaring en beslissingsproces. In een ideale situatie weten jouw bestaande én toekomstige klanten dat je bedrijf meer te bieden heeft dan dat van de concurrent. Maar dan moet jij wel weten wat zij van jou verlangen en nodig hebben. Anders kan je niet adequaat reageren en het verschil maken met je concurrenten.

We schrijven de customer journey fase per fase uit en analyseren daarbij touchpoints, gedrag, doelen, drempels en motivaties. Zo komen we in detail te weten welke digitale noden de doelgroep heeft op welk moment en hoe ze het liefst benaderd worden, online dan wel offline.

Jobs-to-be-done 

Wat proberen je klanten of bezoekers precies te bereiken? Zoeken ze informatie? Willen ze een bepaald product kopen? En waarom precies? Met het jobs-to-be-done-framework brengen we die noden niet alleen in kaart, we focussen ook meteen op de oplossing. Het framework vertrekt vanuit de context, de doelstellingen en de achtereenvolgende stappen die een gebruiker neemt om een bepaalde nood - voornamelijk online - in te lossen.

Van zodra we daar zicht op hebben, kunnen we nieuwe digitale oplossingen uitwerken die de achterliggende behoefte zo goed mogelijk afdekken. Het leidt uiteindelijk tot een uitgebreide maar praktische set aan 'toptaken'. Die vertalen we, van zodra we de digitale oplossing gaan ontwerpen, naar efficiënte gebruikersflows. 

Ons einddoel: jouw digitale aanbod naadloos doen inspelen op de behoeftes van je gebruikers, zodat het straffer en strakker wordt dan dat van je concurrenten.

Samen persona's opstellen?

Plan een gesprek