Research & analyse

Onze onderzoeksmethodes

Onderzoeker Isa tijdens een interview

Diepte-interviews

Beter begrijpen wat mensen écht willen? Dat doe je door met ze te praten, live en een-op-een. Onze onderzoekers gaan letterlijk in gesprek met je klanten of gebruikers. Of ze helpen je met het opstellen van een gepaste vragenlijst. Daarmee graven we dieper naar de motivaties, overtuigingen, verwachtingen en emoties die ten grondslag liggen van hun gedrag. Lees: we krijgen meteen en onverbloemd te horen waarom ze een product of dienst wel of niet gebruiken.

Trouwens: we maken geen gebruik van standaardvragenlijsten, alles is maatwerk. Als we met data over de brug komen, dan zijn die bovendien door de handen - of liever: het brein - van onze onderzoekers gegaan. Zij maken voor jou de vertaalslag van data naar praktische inzichten waarmee je zo aan de slag kunt

Focusgroepen

Aan de hand van groepsdiscussies of focusgroepen met klanten kun je elk onderwerp zo breed en zo volledig mogelijk bespreken. Onder leiding van een gespreksleider geven deelnemers in groep hun mening en reageren op elkaar.

Om een goede dynamiek te creëren en ervoor te zorgen dat elke deelnemer vrij zijn of haar ervaringen kan delen, werken we met niet meer dan 6 tot 8 deelnemers per focusgroep. Soms voeren deelnemers opdrachten alleen uit, soms werken ze in groep. Hierdoor blijven ze alert en stimuleren we ze om dieper na te denken over het onderwerp.

Vragenlijsten en enquêtes

Gestructureerde vragenlijsten of enquêtes zijn nuttige momentopnames: ze peilen naar kenmerken en attitudes van je doelpubliek. We verwerken de antwoorden met behulp van analysetools die de resultaten omzetten in werkbare cijfers en percentages. Die vormen dan een solide basis voor de oplossingen waarmee jij de kloof tussen je merk en je doelpubliek dicht. 

Onze onderzoekers zijn voorts bedreven in het opmeten van klantenfeedback. Het loont namelijk om de stem van je klant eenmalig of periodiek op te meten: het is een uitstekende leidraad voor het maken van strategische keuzes of het verdelen van je marketingbudget.

Welke onderzoeksmethode beantwoordt jouw vraag?

Plan een gesprek