Consultancy

Bij iValue begeleiden we bedrijven bij digitale marketing en transformatie. Onze drijfveer berust immers op kansen en ontwikkelingen op het gebied van digital. En met de juiste ingrediënten halen we veel meer uit jouw digitaal potentieel.

We denken strategisch mee over contactmomenten met klanten, maar ook over de organisatie van de interne bedrijfskeuken. We combineren real-time inzichten met trends en expertise, en vullen aan waar nodig. In het licht van de digitale doelstellingen van jouw onderneming adviseren we graag mee in jouw online verhaal.

Digitale transformatie in jouw bedrijf

Nagenoeg alle sectoren staan onder druk van digitalisering. Vele ondernemingen hebben intussen een dedicated team om een digitaal verhaal neer te zetten. Maar de snelheid die je moet nemen is niet steeds te vatten in losse tactics. Het vergt een consistente, procesmatige aanpak. Zonder de big picture uit het oog te verliezen.

Daarnaast zorgt die disruptie ook intern voor uitdagingen. Niet alle betrokken partijen zijn volledig mee, of staan weigerachtig tegenover verandering. Die uitdagingen bieden we het hoofd met de ondersteuning van klantgerichte innovatie en scherpe strategische keuzes.

Van strategische audits tot de juiste technologie

Een organisatie die drijft op marketing heeft heel wat om handen om digitaal mee te groeien. Het stellen van de juiste prioriteiten start daarom bij een helder beeld van de digitale maturiteit van je eigen onderneming. Bij iValue bieden we net dat inzicht.

We identificeren sterktes en zwaktes, en bekijken welke digitale groei er mogelijk is. We focussen op je proces, brengen de touchpoints van je klanten in kaart of zorgen voor meetbare KPI\\\’s en real-time inzichten. Ook de nood aan competenties en een werkbare visie passeren de revue.

We leveren daarnaast ook advies in budget, planning en de juiste digitale marketing tools. Zo werken we toekomstgericht en heb je nadien zelf de instrumenten in handen voor een efficiënte opvolging. Idealiter identificeer je na een audit ook zelf gevaren en opportuniteiten.

Stakeholder workshops

Een geslaagde transformatie blijft niet beperkt tot de prestaties van het digitale team. Een sterk digitaal merk vereist consistentie in aanpak, en in communicatie. Met alle neuzen in dezelfde richting, zet je jouw digitale aanwezigheid het meest kracht bij.

In grotere organisaties zien we vaak een wildgroei aan digitale initiatieven. Iedereen wil mee zijn, maar heeft een verschillend beeld van wat dient te gebeuren. Daarom is er intern of bij partners vaak nood aan kennis en sensibilisering.

Met onze workshops begeleiden we ondernemingen op dat traject. We schetsen scenario\\\’s en concrete toepassingen om iedereen mee aan boord te krijgen. Zo vormen we de brug tussen bestuur en managers, tussen merkproducenten en distributeurs, tussen ideeën en uitvoering.  Het verhaal van jouw onderneming vindt zo een ruimer draagvlak.