Disclaimer

Dit bericht is enkel bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het kan wettelijk beschermd zijn als intellectuele eigendom of in andere zin. Zo u dit bericht per vergissing zou ontvangen gelieve ons dit per kerende mee te delen en dit bericht te verwijderen uit uw bestand. U mag dan het bericht niet kopiëren of aan derden overmaken of de inhoud ervan meedelen. Alle berichten van en naar iValue kunnen worden onderzocht met het oog op de bescherming van het systeem. E-mails kunnen verloren geraken, vergissingen of virussen bevatten en kunnen worden onderschept of vernietigd. Iedereen die met iValue via e-mail communiceert, is geacht op de hoogte te zijn van deze risico’s en ze te aanvaarden.

The email message referring to this disclaimer contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.